Integritetspolicy

Vår integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du går till väga för att tillämpa dessa.

Insamling av personuppgifter

Det vanligaste är att du själv lämnar dina personuppgifter i samband med att du tar kontakt med oss, via hemsidan eller annonser.

Vi samlar också in data från tredje part, som Facebook och Google Analytics.

Rättslig grund

Ändamålet med insamling och behandling av personuppgifter är att hantera kontaktförfrågningar från dig som är eller vill bli patient. När vi behandlar dina personuppgifter stödjer vi alltid oss på någon av de rättsliga grunderna för att samla in personuppgifter. I de flesta fall lutar vi oss mot intressen av grundläggande betydelse och intresseavvägning som rättsliga grunder. Det innebär att vi hanterar personuppgifter för att exempelvis kunna uppfylla ett avtal, hantera en intresseanmälan eller en fråga.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi bevarar inte personuppgifter längre än nödvändigt. När personuppgifterna inte längre behövs raderar eller anonymiserar vi dem.

Dina rättigheter

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, ett så kallat registerutdrag. Du har också rätt att begära rättelse om dina personuppgifter är felaktiga eller begära radering av dina personuppgifter. Kontakta oss så hjälper vi dig.

För frågor, ytterligare information om vår hantering av personuppgifter eller för att kontakta oss i andra frågor kontakta info@skoldenklint.com

TS_Logo_White

Larmgatan 34
392 32 - Kalmar
0480-127 37
info@skoldenklint.com

fk-logo
Straumann_Logo
SACD_Logo
AACD_Logo
sveriges-tandlakarforbund